Gửi tin nhắn
Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd
Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd
Tham quan nhà máy
Nhà >

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd Tham quan nhà máy

Tham quan nhà máy
Liên lạc
Liên lạc: Sophia Situ
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi
Dây chuyền sản xuất

 

Chúng tôi có quy trình dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

 

01 MÁY CẮT

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

02 GIA CÔNG

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

03 MẶT BẰNG VIỀN

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

04 UỐN

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

05 HÀN

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

06 ĐÁNH BÓNG

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5

 

07 BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 6

 

08 PHUN SƠN

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 7

 

09 KIỂM TRA

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 8

OEM/ODM

Chúng tôi thiết kế OEM/ODM theo yêu cầu của khách hàng.

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

R&D

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0