Gửi tin nhắn
Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd
Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd
Kiểm soát chất lượng
Nhà >

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng
Liên lạc
Liên lạc: Sophia Situ
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi
Giấy chứng nhận
Trung Quốc Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd chứng nhận
Tiêu chuẩn:EC-ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINE SAFETY
Con số:C23.04.21374MLE
Ngày phát hành:2023-04-19
Ngày hết hạn:2026-04-20
Trung Quốc Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd chứng nhận
Tiêu chuẩn:EC-ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINE SAFETY
Con số:C23.04.21375MLE
Ngày phát hành:2023-04-19
Ngày hết hạn:2026-04-20
Trung Quốc Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd chứng nhận
Tiêu chuẩn:New type patent certificate
Con số:14863307
Ngày phát hành:2021-11-26
Ngày hết hạn:2025-11-26
Trung Quốc Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd chứng nhận
Tiêu chuẩn:New type patent certificate
Con số:14263498
Ngày phát hành:2021-01-15
Ngày hết hạn:2026-04-15
Hồ sơ QC

Hệ thống kiểm soát chất lượng ZHONGHE bao gồm ba phần:


01 Đầu tiên là cơ chế thẩm định bản vẽ thiết kế kỹ thuật,
02 Thứ hai là cơ chế đánh giá bán thành phẩm, nghĩa là mỗi quy trình đều có một thử nghiệm phát hiện cho quy trình trước đó,
03 Thứ ba là thử nghiệm thành phẩm.Trước khi sơn, tiến hành kiểm tra tổng thể để kiểm tra xem kích thước thiết kế có phù hợp với kích thước hàn, chất lượng hàn và kích thước lắp đặt có đáp ứng yêu cầu thiết kế hay không.


Tóm lại, mọi sản phẩm của ZHONGHE đều đã được thông qua hệ thống kiểm tra ba giai đoạn ở trên để đảm bảo rằng đó là sản phẩm đủ tiêu chuẩn trước khi vận chuyển.

Kaiping Zhonghe Machinery Manufacturing Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0